“งานเทศกาลไทย หรือ ไทยแฟร์” เป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่หลายแห่งทั่วโลก ในบางประเทศจัดต่อเนื่องมากว่าทศวรรษจนกลายเป็นแบรนด์ติดตลาดของชาวเมืองท้องถิ่นของประเทศนั้น ๆ

งานเทศกาลไทย คือ พื้นที่แสดงศักยภาพของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม ด้วยการนำเสนอผ่านสินค้า อาหาร บริการ ไปจนถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมอันงดงามของไทย ไม่ว่าจะเป็นศิลปะแม่ไม้มวยไทย นาฏศิลป์ และโขน ยิ่งไปกว่านั้น งานเทศกาลไทยยังเป็นช่องทางเปิดตลาดและทดลองตลาดของผู้ประกอบการไทยที่สนใจการค้าการลงทุนในต่างประเทศ ความหลากหลายและศักยภาพของงานเทศกาลไทยนับเป็นช่องทางที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจตีตลาดต่างประเทศ

งานไทยแฟร์ที่กรุงออสโลได้รับความสนใจเป็นอย่างสูง

มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 10,000 คน/วัน

ทั้งชาวนอร์เวย์ ชุมชนคนไทย รวมไปถึงนักท่องเที่ยวทั่วไปด้วย

งานไทยแฟร์ ที่กรุงออสโล จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับประชาชนระหว่างไทยกับนอร์เวย์ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในรูปแบบต่าง ๆ ขณะเดียวกัน เพื่อส่งเสริมความรักสามัคคีและนำเสนอความเป็นชุมชนไทยเข้มเเข็งของชาวไทยในประเทศนอร์เวย์ด้วย

การแสดงต่าง ๆ

ชุดที่ 1 การแสดงของกลุ่มเยาวชนจากเมือง Hamar 12:00 - 12:15
ชุดที่ 2 การแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ของสมาคมวัดไทยนอร์เวย์ สลับกับการแสดงของชุมชนไทยจากเมือง Moss 12:20 - 13:20
ชุดที่ 3 การแสดงดนตรีไทยร่วมสมัยของ 'วง Asia 7' 13:25 - 14:25
ชุดที่ 4 การแสดงชุด 'รวมใจไทยแลนด์' 15:00 - 15:20
ชุดที่ 5 การแสดงนวดไทยตำรับนักรบโบราณ 15:35 - 15:50
ชุดที่ 6 การแสดงทางวัฒนธรรมของกลุ่มชุมชนไทยเมืองทรอนไฮม์ 16:15 - 16:30
ชุดที่ 7 การแสดงทางวัฒนธรรมของกลุ่มชุมชนไทยเมืองดรัมเมน 16:35 - 16:50
ชุดที่ 8 การแสดงดนตรีไทยร่วมสมัยของวง 'Asia 7' 17:15 - 18:15
ชุดที่ 9 การแสดงของศิลปินรับเชิญจากเมืองไทย 18:45 - 19:30